Rework

Rework to książka autorstwa współzałożyciela 37signals (Basecamp) – samo to powinno być już...

Czytaj więcej